26.01.2022

20. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych “Kochać człowieka”

W dniach od 27 do 29 stycznia 2022 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury będzie się odbywał – pod patronatem “UNICA” – Światowej Unii Kina Nieprofesjonalnego i Prezydenta Miasta Oświęcim – 20. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych “Kochać człowieka”.

Kochać człowieka to … pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By, mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.

Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych “Kochać człowieka” – jest spotkaniem filmowców, którym bliskie są sprawy człowieka, człowieka kochającego, radosnego, twórczego, zwycięskiego, ale także człowieka walczącego, cierpiącego, przegrywającego…

Festiwalowe filmy – krótkometrażowe, fabuły, reportaże, dokumentalne, animacje – zapisują ludzkie historie. Prezentują wielkie tragedie i małe dramaty oraz chwile szczęścia i radości. Wzruszają, doprowadzają do łez i wywołują uśmiech. Niejednokrotnie niepokoją, wzbudzają emocje. Dotyczą człowieka i jego miejsca w świecie. Są świadkiem zdarzeń społecznych, rodzinnych, osobistych i intymnych. Wpisują zmagania człowieka, jego walkę o życie, w kontekst przemian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu. Próbują odkrywać tajemnicze piękno człowieka. Piękno ukryte w dobroci, życzliwości, szczerości, naturalności, akceptacji, obcowaniu z drugim człowiekiem i naturą.

Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych “Kochać człowieka” jest okazją, aby przyjrzeć się miejscu, w którym przystanął człowiek.

W pracach jury 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych “Kochać człowieka” wezmą udział: Maria Malatyńska (filmoznawca, krytyk filmowy), Lidia Duda (reżyser, dokumentalista), Andrzej Celiński (reżyser, operator filmowy, aktor, dramaturg), Aleksander Dyl (operator filmowy), Andrzej Przeździecki (przewodniczący Federacji Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce).

Do udziału w festiwalu zostały nadesłane 143 filmy z 14 krajów (Austria, Australia, Belgia, Brazylia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irak, Izrael, Niemcy, Polska, Syria, Wenezuela, Włochy).

Do konkursu zostało zakwalifikowanych 67 filmów z 8 krajów (Brazylia, Francja, Hiszpania, Irak, Izrael, Polska, Wenezuela, Włochy).

program:
czwartek 27.01.2022
godz. 11:00-14:00* projekcje konkursowe i omówienia filmów**, cz. 1
godz. 15:30-17:30* projekcje konkursowe i omówienia filmów**, cz. 2
(wstęp wolny z zachowaniem dopuszczalnego limitu miejsc)
godz. 18.00 inauguracja festiwalu – koncert muzyki filmowej
w wykonaniu Orkiestry Miasta Oświęcim
(wejściówki do odbioru w kasie OCK***)

piątek 28.01.2022
godz. 9:00-14:00* projekcje konkursowe i omówienia filmów**, cz. 3
godz. 15:30-17:30* projekcje konkursowe i omówienia filmów**, cz. 4
(wstęp wolny z zachowaniem dopuszczalnego limitu miejsc)
godz. 18:00 “Kabaret śmierci” – projekcja filmu oraz spotkanie
z reżyserem Andrzejem Celińskim
i operatorem filmowym Aleksandrem Dylem
(wejściówki do odbioru w kasie OCK***)

sobota 29.01.2022
godz. 15:00 zakończenie festiwalu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
(wstęp wolny z zachowaniem dopuszczalnego limitu miejsc)
* przewidywany czas zakończenia projekcji – może ulec zmianie
** omówienia filmów autorów obecnych podczas projekcji
*** w związku z obostrzeniami związanymi z limitowaniem liczby uczestników podczas wydarzeń artystycznych, w instytucjach kultury, z wyłączaniem z dopuszczanego limitu osób zaszczepionych – osoby, które będą odbierać wejściówki mogą wypełnić i złożyć oświadczenie woli – zgody osoby chcącej dobrowolnie okazać paszport covidowy oraz okazania dobrowolnie i z własnej inicjatywy do wglądu organizatorowi paszportu covidowego.

więcej na http://ock.org.pl/20.-Miedzynarodowy-Festiwal-Filmow-Nieprofesjonalnych-Kochac-czlowieka-2022-6755.html