29.04.2015

30 kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu przypomina, że ostateczny termin do złożenia zeznania za rok ubiegły upływa z dniem 30 kwietnia 2015r. i zachęca do składania zeznań przez Internet, korzystając ze stron internetowych www.e-deklaracje.mf.gov.pl oraz www.szybkipit.pl. Znajdują się na nich niezbędne informacje oraz oprogramowanie do przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, autoryzowane przez resort finansów. Za pomocą internetu można złożyć każdy jego rodzaj tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Złożenie E-deklaracji jest szybkie, łatwe i nie wymaga wizyty w Urzędzie Skarbowym lub na poczcie. Dodatkowo w 2015 roku od połowy marca do końca kwietnia Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom na Portalu Podatkowym usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. PFR w roku 2015 adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za 2014 rok na formularzu PIT-37. Wstępnie wypełnione zeznanie roczne ma charakter propozycji rozliczenia rocznego. Administracja Podatkowa udostępnia rozliczenie wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 rok. Jest to usługa dla podatników rozliczających się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu przypomina, że ostateczny termin do złożenia zeznania za rok ubiegły upływa z dniem 30 kwietnia 2015r. i zachęca do składania zeznań przez Internet, korzystając ze stron internetowych www.e-deklaracje.mf.gov.pl oraz www.szybkipit.pl. Znajdują się na nich niezbędne informacje oraz oprogramowanie do przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, autoryzowane przez resort finansów. Za pomocą internetu można złożyć każdy jego rodzaj tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Złożenie E-deklaracji jest szybkie, łatwe i nie wymaga wizyty w Urzędzie Skarbowym lub na poczcie. Dodatkowo w 2015 roku od połowy marca do końca kwietnia Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom na Portalu Podatkowym usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. PFR w roku 2015 adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za 2014 rok na formularzu PIT-37. Wstępnie wypełnione zeznanie roczne ma charakter propozycji rozliczenia rocznego. Administracja Podatkowa udostępnia rozliczenie wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 rok. Jest to usługa dla podatników rozliczających się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem.

Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania z ww. usługi znajdują się na stronie internetowej www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Poza ww. usługą przy rozliczaniu dochodów za 2014 rok wprowadzona została istotna zmiana w przepisach dotyczących odliczenia z tytułu ulgi za wychowywanie dzieci. Zmienione zostały kwoty przysługującego miesięcznego odliczenia na wychowywane trzeciego, czwartego i każdego kolejnego dziecka oraz wprowadzono możliwości odliczenia ulgi w przypadku braku jej pokrycia w kwocie należnej ustalonej w załączniku PIT/O w podatku należnym wynikającym z zeznania podatkowego. Szczegóły znajdują się na stronie www.usoswiecim.pl
Naczelnik Urzędu zauważa, że każdy podatnik powinien zadbać o to, aby zeznanie było złożone prawidłowo i nie zawierało błędów, niezależnie od wybranej formy złożonego zeznania tj. papierowej czy elektronicznej oraz z odliczeniami czy bez odliczeń. O najczęściej popełnianych błędach można dowiedzieć się korzystając ze strony internetowej Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.
Zeznanie roczne prawidłowo wypełnione złożone drogą elektroniczną to korzyść w postaci szybszego zwrotu podatku dochodowego, a dla Urzędu Skarbowego mniejsze koszty i sprawniejsza obsługa zeznań rocznych.