10.03.2016

30 zł za psa

Rada Miasta na wniosek prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta podjęła uchwałę o obniżeniu obecnej stawki 60 zł na 30 zł dla wszystkich mieszkańców posiadających psy. Osoby, które w 2016 roku dokonały już zapłaty za psa w wysokości 60 zł będą mogły otrzymać zwrot pieniędzy, stanowiący różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą, a faktyczną wysokością zobowiązania lub przeksięgować je na poczet innych zobowiązań podatkowych. Konieczne jest jednak zgłoszenie się do Wydziału Podatkowego Urzędu Miasta w Oświęcimiu znajdującego się przy ul. Jagiełły 23 p. nr 16.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 33 842-92-16.

Rada Miasta na wniosek prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta podjęła uchwałę o obniżeniu obecnej stawki 60 zł na 30 zł dla wszystkich mieszkańców posiadających psy. Osoby, które w 2016 roku dokonały już zapłaty za psa w wysokości 60 zł będą mogły otrzymać zwrot pieniędzy, stanowiący różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą, a faktyczną wysokością zobowiązania lub przeksięgować je na poczet innych zobowiązań podatkowych. Konieczne jest jednak zgłoszenie się do Wydziału Podatkowego Urzędu Miasta w Oświęcimiu znajdującego się przy ul. Jagiełły 23 p. nr 16.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 33 842-92-16.