01.10.2020

„Mikro Firma za rogiem 2021” to plebiscyt organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Zgłoszeń można dokonywać do 16 listopada 2020 r. Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń kandydatur mikroprzedsiębiorców, których Państwa zdaniem, warto wyróżnić. Których usługi są godne polecenia, a działalność i rozwój mogą być motywacją i wzorem dla innych. W dniach od 23 listopada do 15 grudnia 2020 roku na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie będą Państwo mogli głosować na zakwalifikowanych kandydatów.

W plebiscycie mogą wziąć udział przedsiębiorcy ze wszystkich branż. Muszą zatrudniać mniej niż 10 pracowników, posiadać siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Małopolsce, a także charakteryzować się marką, produktem lub usługą pod względem jakości wyróżniającą się na rynku w ocenie klientów. Może to być sprzedawca, fryzjer, cukiernik, firma remontowa.

Zgłoszenia kandydatów do udziału w Plebiscycie mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez każdą pełnoletnią osobę po uzyskaniu zgody zgłaszanego przedsiębiorcy. Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez formularz, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Plebiscytu. Do zgłoszenia należy dołączyć trzy zdjęcia, będące prezentacją firmy w głosowaniu. Zdjęcia zgłaszający może wykonać samodzielnie, np. telefonem, oczywiście za zgodą mikroprzedsiębiorcy.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać:

  • mailowo na adres: promocja@wup-krakow.pl w tytule wiadomości wpisując: Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021”,
  • listownie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, dopisując na kopercie – Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021”.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Plebiscytu,
  • oświadczenie osoby zgłaszającej, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Plebiscytu.

Osoby składające wnioski listownie, zobowiązane są do przesłania zdjęć mailem na adres: promocja@wup-krakow.pl z podaniem informacji o kandydacie.

Regulamin Plebiscytu wraz z załącznikami (formularzem zgłoszeniowym i niezbędnymi oświadczeniami) jest dostępny na stronie WUP w Krakowie.