11.02.2021

Oświęcim. Sprzedaż mieszkań komunalnych z 30 proc. bonifikatą

Budynek Urzędu MiejskiegoTylko w tym roku będzie można wykupić mieszkanie komunalne z preferencyjną bonifikatą. Główny najemca będzie mógł zostać właścicielem mieszkania, płacąc 70 proc. jego wartości. Ostatnia taka sprzedaż uwzględniająca sporą bonifikatę była w 2012 roku. Uchwała o obowiązywaniu w tym roku 30 proc. ulgi przy zakupie mieszkania została przyjęta przez radnych na styczniowej sesji Rady Miasta. Weszła w życie 11 lutego. Uchwała Rady Miasta

Mieszkańcy, którzy są zdecydowani na taką transakcję, a są najemcami mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych lub w bloku przy ul. Nideckiego od numerów 28 do 36, muszą się pospieszyć. Z 30 proc. bonifikaty na zakup mieszkania skorzystać mogą te osoby, które złożą wniosek w formie papierowej, elektronicznej w Urzędzie Miasta, Zarządzie Budynków Mieszkalnych lub prześlą go do 31 maja oraz przystąpią do umowy notarialnej w określonym przez miasto terminie. Wniosek Sprzedaż Mieszkania 11.02.2021

Muszą jednak być najemcą mieszkania na koniec ubiegłego roku na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, a także nie korzystać z dodatku mieszkaniowego czy z umorzenia czynszu całkowitego lub częściowego w okresie jednego roku przed złożeniem wniosku o jego wykup. Osoba, która chce wykupić mieszkanie nie może zalegać z płatnościami czynszu i podatku lokalnego oraz opłat lokalnych.
Wykup obejmuje sprzedaż mieszkania wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem. Nabywcy lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym ponoszą koszty, związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży, w szczególności uwzględniające koszty sporządzenia operatu szacunkowego, ewentualnej inwentaryzacji, wynagrodzenie dla notariusza za czynności notarialne, koszty wypisów aktu notarialnego oraz opłaty sądowe i inne.

Procedura związana z wykupem mieszkania trwa kilka miesięcy. Starania o wykupienie mieszkania należy rozpocząć od złożenia wniosku. Następnie biegły rzeczoznawca przygotowuje operat szacunkowy wyceny mieszkania. Pod uwagę bierze się stan techniczny budynku, standard, eksploatację urządzeń. Końcowym etapem jest podpisanie aktu notarialnego. Do momentu spisania umowy notarialnej najemca mieszkania może wycofać się z zamiaru jego wykupu.

W zasobach miasta jest 970 mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym 79 w blokach przy ul. Nideckiego od 28 do 36. Nie będzie można wykupić mieszkań w budynkach o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczonych do kapitalnego remontu lub wyburzenia, które będą miały inne przeznaczenia, zostały wybudowane po 1 stycznia 2000 roku oraz pozostają w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych.

Więcej informacji można uzyskać w w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta tel. 33 842 92 20 lub 33 842  92 17.