22.07.2021

Uwaga. Ważna zmiana w dowodach osobistych

W związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.

Po tej dacie, składanie wniosków, będzie możliwe tylko osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich UM Oświęcim ul. Solskiego 2.