23.02.2022

Oświęcim. Rezolucja w sprawie solidarności z partnerskim miastem Sambor na Ukrainie

Radni na sesji głosują za przyjęciem uchwałyRadni Miasta Oświęcimia, na wniosek prezydenta Janusza Chwieruta, przyjęli specjalną rezolucję na środowej sesji.
Treść rezolucji:
Miasto Oświęcim wyraża solidarność z narodem ukraińskim w obliczu nasilających się ataków ze strony Federacji Rosyjskiej. Groźby militarne władz Rosji stanowią poważne zagrożenie dla niepodległości Ukrainy oraz pokoju w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Miasto Oświęcim jest zaniepokojone obecną sytuacją, wyraża stanowczy sprzeciw wobec takich działań. Jednocześnie deklaruje wsparcie i pomoc dla naszych przyjaciół z miasta partnerskiego Sambor.
Ukraina jest państwem suwerennym, wolnym, demokratycznym i takim powinna pozostać. Integralność jej granic i prawo do samostanowienia narodu ukraińskiego nie powinny być w żaden sposób naruszane ani kwestionowane. Społeczeństwo ukraińskie ma pełne prawo decydować o swoim kraju i swojej przyszłości. Wierzymy, że uda się na drodze dyplomatycznej, uniknąć dalszej eskalacji kryzysu.

Radni na sesji głosują za przyjęciem uchwały