27.07.2022

51 Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 Lipca 2022 r.