04.10.2023

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026

Z uwagi na treść pkt 5 Części programowej (III) dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026, Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wypełnienia Ankiety dotyczącej monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026 (dostępnej pod linkiem http://www.mops-oswiecim.pl/images/mops/ANKIETY/ankieta_3.pdf).

Treść Ankiety uzyskała akceptację członków Zespołu oceniającego realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021-2026, a zebrane i opracowane dane posłużą do ewaluacji Strategii, której ogólnym celem jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia rezultatów wynikających z jej realizacji. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021-2026 jest bowiem dokumentem o charakterze otwartym, w związku z czym powinna dynamicznie reagować na pojawiające się wyzwania wynikające z nowych uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Ankiety mogą Państwo przekazać w terminie do dnia 31 października 2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w jednej z wybranych form:

– osobiście w siedzibie Ośrodka (ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim),

– listownie na adres Ośrodka (ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim),

– elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: mops.biuro@oswiecim.biz.

Osoby do kontaktu:

– Pani Sylwia Stańczyk – tel. 33/ 847 90 20

– Pani Maria Wolas – tel. 33/ 844 90 20