18.01.2012

67.rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcimia spod okupacji Niemiec hitlerowskich

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza  27 stycznia 2012 roku o godz. 9 na uroczystość rocznicową przed grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.

 

W ramach obchodów 27 stycznia 2012 r. w godzinach od 7 do 9 w miejscach pamięci w Oświęcimiu zostanie oddany hołd: 

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza  27 stycznia 2012 roku o godz. 9 na uroczystość rocznicową przed grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.

 

W ramach obchodów 27 stycznia 2012 r. w godzinach od 7 do 9 w miejscach pamięci w Oświęcimiu zostanie oddany hołd: 

 

  • ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz – pomnik z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego)
  • robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz – pomnik z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości„ (Oświęcim ul. Chemików)
  • Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej – obelisk (Oświęcim ul. Chemików) 
  • oświęcimskim Żydom – Cmentarz Żydowski (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)
  • żołnierzom polskim poległym w czasie II wojny światowej – pomnik Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)
  • żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej – Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
  • żołnierzom brytyjskim poległym w obozie w Monowicach – tablica upamiętniająca brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
  • mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej – tablice pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
  • więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz żołnierzom Armii Radzieckiej – pomnik przy zbiorowej mogile około 700 więźniów obozu zagłady Auschwitz, zamordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz obelisk żołnierzy Armii Radzieckiej (os. rtm W. Pileckiego).

 

 


 

27 stycznia 2012 r. odbędą się również państwowe obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau organizowane przez Międzynarodową Radę Oświęcimską i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau:

9.45 – oddanie hołdu ofiarom obozu przy Ścianie Śmierci na terenie Auschwitz I

10.30 – msza święta za ofiary obozów zagłady i ofiary wojen w kościele św. Maksymiliana Kolbe

11:30– uroczystość rocznicowa w Oświęcimskim Centrum Kultury
(zapewniony transfer do KL Birkenau)

13.15 – przejście uczestników uroczystości od Bramy Śmierci pod Pomnik Ofiar

13.45 – główna ceremonia upamiętniająca Ofiary przy Pomniku Ofiar w Birkenau
(zapewniony transfer powrotny pod OCK) 

 

 

Więcej: www.auschwitz.org