18.01.2013

68. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia

 

Prezydent miasta Oświęcim zaprasza 27 stycznia 2013 roku o godz.10.30 na uroczystość rocznicową przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.
W ramach miejskich obchodów w tym dniu w godzinach od 9 do 10.15 w miejscach pamięci w Oświęcimiu zostanie oddany hołd: 
 

 

Prezydent miasta Oświęcim zaprasza 27 stycznia 2013 roku o godz.10.30 na uroczystość rocznicową przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.
W ramach miejskich obchodów w tym dniu w godzinach od 9 do 10.15 w miejscach pamięci w Oświęcimiu zostanie oddany hołd: 
 

– ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz – pomnik z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego)
– robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz – pomnik z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości„ (Oświęcim ul. Chemików)

– Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej – obelisk (Oświęcim ul. Chemików)

– oświęcimskim Żydom – Cmentarz Żydowski (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)

– Żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej – pomnik Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)
– Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej – Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

– Żołnierzom Brytyjskim poległym w obozie w Monowicach – tablica upamiętniająca brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

– mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej – tablice pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

– więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz Żołnierzom Armii Radzieckiej – pomnik przy Zbiorowej Mogile około 700 więźniów obozu zagłady Auschwitz, zamordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz obelisk Żołnierzy Armii Radzieckiej (os. Rtm W. Pileckiego)

godz. 17 polsko-włoska konferencja o więźniach KL Auschwitz: Primo Levi i Witold Pilecki – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

kontakt Urząd Miasta: tel. + 48 33 842 91 47, pm@um.oswiecim.pl  

27 stycznia 2013 r. odbędą się również państwowe obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau organizowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Wstępny program:
 9.30 msza św. w kościele Parafii Miłosierdzia Bożego 
 12.00 – 13.15 ceremonia na terenie byłego obozu Auschwitz I
 13.30 – 14.15 otwarcie rosyjskiej wystawy stałej „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie”
 

 15.00 – 15.30 ceremonia upamiętniająca Ofiary. Modlitwa i oddanie hołdu przy pomniku w Birkenau

 

więcej informacji  www.auschwitz.org