23.01.2014

69. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcimia spod okupacji Niemiec hitlerowskich

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza 27 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 na uroczystość rocznicową przed Grobem Nieznanego Żołnierza  na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.
 

Wcześniej w godzinach od 9.30 do 10.45 w  miejscach pamięci, znajdujących się w Oświęcimiu, zostanie oddany hołd poległym.

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza 27 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 na uroczystość rocznicową przed Grobem Nieznanego Żołnierza  na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.
 

Wcześniej w godzinach od 9.30 do 10.45 w  miejscach pamięci, znajdujących się w Oświęcimiu, zostanie oddany hołd poległym.

Hołd zostanie oddany:

– ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz – pomnik z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego)
– robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz – pomnik z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości„ (Oświęcim ul. Chemików)
– Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej – obelisk (Oświęcim ul. Chemików)
– oświęcimskim Żydom – Cmentarz Żydowski (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)
– Żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej – pomnik Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)
– Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej – Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
– Żołnierzom Brytyjskim poległym w obozie w Monowicach – tablica upamiętniająca brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
– mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej – tablice pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
– więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz Żołnierzom Armii Radzieckiej – pomnik przy Zbiorowej Mogile około 700 więźniów obozu zagłady Auschwitz, zamordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz obelisk Żołnierzy Armii Radzieckiej (os. Rtm W. Pileckiego)

Kontakt Urząd Miasta: tel. + 48 33 842 91 47, pm@um.oswiecim.pl