22.01.2015

70. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcimia

 

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza 27 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 na uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu z okazji 70. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec Hitlerowskich.

W ramach miejskich obchodów w dniu 27 stycznia 2015 r. w godzinach od 9.30 do 10.45 w miejscach pamięci na terenie Oświęcimia zostanie oddany hołd:
– ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz – pomnik z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego)

 

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza 27 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 na uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu z okazji 70. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec Hitlerowskich.

W ramach miejskich obchodów w dniu 27 stycznia 2015 r. w godzinach od 9.30 do 10.45 w miejscach pamięci na terenie Oświęcimia zostanie oddany hołd:
– ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz – pomnik z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego)

– robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz – pomnik z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości„ (Oświęcim ul. Chemików)
– Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej – obelisk (Oświęcim ul. Chemików)
– oświęcimskim Żydom – Cmentarz Żydowski (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
– żołnierzom polskim poległym w czasie II wojny światowej – pomnik Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na cmentarzu parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
– żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej – Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
– żołnierzom brytyjskim poległym w obozie w Monowicach – tablica upamiętniająca brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na cmentarzu parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
– mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej – tablice pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
– więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu – pomnik przy Zbiorowej Mogile około 700 więźniów obozu zagłady Auschwitz (os. rtm W. Pileckiego).
– żołnierzom Armii Radzieckiej – obelisk Żołnierzy Armii Radzieckiej (os. rtm W. Pileckiego).

Organizatorem uroczystości na terenie miasta Oświęcim jest Urząd Miasta Oświęcim, tel. + 48 33 842 91 47, pm@um.oswiecim.pl

 

W dniu 27 stycznia 2015 r. odbędą się również państwowe obchody 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Honorowy patronat nad obchodami 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz objął prezydent RP Bronisław Komorowski.

 

Program:
15.30 – GŁóWNE OBCHODY W NAMIOCIE PRZED BRAMĄ ŚMIERCI W BIRKENAU
17.00 – ODDANIE HOŁDU PRZY POMNIKU OFIAR W BIRKENAU

Szczegóły:
www.70.auschwitz.org/

Organizatorzy:
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowa Rada Oświęcimska.

Biuro organizacyjne w PMAB:
tel.: +48 33 844 80 55, e-mail: 70@auschwitz.org