25.01.2021

76. ROCZNICA OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU I MIASTA OŚWIĘCIMIA SPOD OKUPACJI NIEMIEC HITLEROWSKICH

27 stycznia 2021 roku przypada 76. ROCZNICA OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU I MIASTA OŚWIĘCIMIA SPOD OKUPACJI NIEMIEC HITLEROWSKICH

Z uwagi na ograniczenia pandemiczne tegoroczne obchody będą miały charakter indywidualny. Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut w imieniu mieszkańców miasta odda hołd w miejscach pamięci na terenie miasta Oświęcim.

Miejsca pamięci, gdzie zostanie oddany hołd w ramach obchodów:

– ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz – pomnik z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego)

– robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz – pomnik z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości„ (Oświęcim ul. Chemików)

– Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej – obelisk (Oświęcim ul. Chemików)

– oświęcimskim Żydom – Cmentarz Żydowski (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)

– Żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej – pomnik Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)

– Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej – Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

– Żołnierzom Brytyjskim poległym w obozie w Monowicach – tablica upamiętniająca brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

– mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej – tablice pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

– więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz Żołnierzom Armii Radzieckiej – pomnik przy Zbiorowej Mogile około 700 więźniów obozu zagłady Auschwitz, zamordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz obelisk Żołnierzy Armii Radzieckiej (os. Rtm W. Pileckiego)

oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu (Oświęcim, pl. T. Kościuszki).

Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, które chcą oddać hołd ofiarom z okazji 76. ROCZNICY OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU I MIASTA OŚWIĘCIMIA SPOD OKUPACJI NIEMIEC HITLEROWSKICH mogą indywidualnie złożyć wiązanki kwiatów czy zniczy pod pomnikami w godzinach od 9.00 d 17.00.


Informacje o obchodach 76. rocznicy organizowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau znaleźć można tutaj http://www.auschwitz.org/strona-glowna-76/


 

Kontakt:

Wydział Promocji Miasta Oświęcim

pm@um.oswiecim.pl

338429147