06.09.2021

Oświęcim. Uroczysta sesja z okazji Święta Miasta w 730. rocznicę potwierdzenia praw miejskich

Moment wręczania pani Annie Nosal-Tobiasz medalu Gloria ArtisPodczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji Święta Miasta Oświęcimia, która odbyła się 3 września w Oświęcimskim Centrum Kultury wręczono medal Gloria Artis oraz Medale Miasta Oświęcimia. Sportowcy oraz ich trenerzy zostali uhonorowani za dotychczasowe osiągnięcia sportowe. Najlepszemu absolwentowi podstawówki wręczono nagrodę Oświęcimskiego Orła. Gości uroczystości powitała orkiestra miejska działająca w Oświęcimskim Centrum Kultury, która przed wejściem do instytucji zagrała kilka utworów muzyki popularnej. Uroczystą sesję zakończył występ zespołu Chilla Quartet.
Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter, bowiem w tym roku mija 730. rocznica wydarzeń, kiedy 3 września 1291 roku książę Mieszko potwierdził posiadanie przez Oświęcim praw miejskich oraz nadał mu kolejne przywileje. Nawiązując do tej rocznicy prezydent Oświęcimia powiedział, że otrzymane awanse miasto dobrze wykorzystało i w niedługim czasie Oświęcim stał się ważnym ośrodkiem handlu solą wielicką na Śląsku i Morawach. – Dzisiaj z dumą możemy myśleć o naszym Oświęcimiu, który ma tak długą, pełną wydarzeń historię. Bogatą przeszłość, która buduje tożsamość miasta i jest powodem naszej satysfakcji. Urodziny miasta powinny nas też motywować do działania, bowiem współczesne oblicze miasta i historię tworzymy przecież wspólnie – podkreślił Janusz Chwierut. Wspomniał też o przygotowywanej Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku, odniósł się do pandemii oraz niestabilnej sytuacji finansowej samorządów lokalnych. Mówił też o kolejnych planach rozwojowych miasta i innych inwestorów.

Brązowym Medalem Zasłużony dla Kultury Gloria Artis przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowano została Anna Nosal-Tobiasz. Ceniona popularyzatorka malarstwa została też wyróżniona Medalem Miasta Oświęcimia w dowód uznania za twórczość, wieloletnią działalność w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury „Grupa na Zamku”, za współpracę z instytucjami kultury przy organizacji plenerów malarskich z udziałem artystów z innych regionów Polski, wystaw i wernisaży malarskich oraz za szerzenie działań w zakresie promocji, kultury i rozwoju naszego miasta. Medal Miasta Oświęcimia z rąk przewodniczącego Rady Miasta i prezydenta odebrał też Marian Grubka. Otrzymał go w dowód uznania za wieloletnią pracę społeczną na rzecz miasta Oświęcim stanowiącą istotny wkład w życie kulturalne, społeczne i gospodarcze, a w szczególności za zaangażowanie, ofiarność i determinację w rozwoju osiedla Monowice. Uhonorowano też Bronisława Skoczka, którzy otrzymał Medal Miasta Oświęcimia w dowód uznania za wieloletnią działalność społeczną budzącą powszechne uznanie mieszkańców miasta Oświęcimia, za niezłomność i odwagę w działalności opozycyjnej w latach 80-tych XX wieku na rzecz przemian demokratycznych w kraju oraz za postawę i zaangażowanie w ruch związkowy „Solidarność” na terenie ziemi oświęcimskiej.
Oświęcimskiego Orła odebrał najlepszy absolwent podstawówki, którym został w minionym roku szkolnym Jakub Turza, uczeń Szkoły Podstawowej nr 4.
Doceniono również zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe. Nagrody wręczono również ich trenerom. Wśród nagrodzonych są: Mateusz Chruściński ŁKS „Soła” – trener, Elżbieta Gabryszak ŁKS „Soła” , Anna Hernik ŁKS „Soła” , Michał Woźniak ŁKS „Soła” , Dominika Chylińska OKS Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki, Julia Ćwiękała OKS Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki, Natalia Matusz OKS Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki, Elżbieta Ferenc OKS Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki, Mariusz Pawlus OKS Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki – trener, Jan Więzik UKP „Unia” Przemysław Ptaszyński UKP „Unia” – trener, Kamil Sieradzki UKP „Unia”, Wiktor Grzegorczyk UKP „Unia”, Jakub Walter UKP „Unia”, Zuzanna Famulok UKP „Unia”, Marta Klimek UKP „Unia”, Michał Daszkiewicz UKP „Unia”, Alicja Woźnicka UKP „Unia” – trener i Andrzej Brania UKP „Unia” – trener.

 

Wyróżnieni Medalem Miasta Oświęcimia stoją na scenieMoment wręczania pani Annie Nosal-Tobiasz medalu Gloria Artis

Prezydent wręcza Medal Miasta Oświęcimia Bronisławowi SkoczkowiSportowcu stoją na scenie, za docenienie sportowej pracy dziękuję mama Elżbiety GabryszakPrezydent stoi za pulpitem na sceniePrzemawia wicestarosta oświęcimskiNa scenie występuje kwartet Chilia QuartetPrzed OCK gra orkiestra Nagrodzeni sportowcy i ich trenerzy stoją na scenie