23.02.2012

Agencja Rynku Rolnego wspiera polskich producentów żywności

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że jedną z form realizacji zadania ustawowego ARR dotyczącego promocji polskiej żywności jest organizacja udziału polskich przedsiębiorców w zagranicznych imprezach targowych. W celu optymalizacji tego typu działań ARR wykorzystuje efekt synergii uzyskiwany poprzez kojarzenie specyficznych działań ARR z kierunkowymi działaniami Ministerstwa Gospodarki (wykorzystywanie funduszy z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”).  Efekt synergii przejawia się m.in. w ułatwieniu dostępu do targów poprzez zapewnienie przestrzeni wystawienniczej oraz częściowy zwrot kosztów kwalifikowanych udziału w danej imprezie.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że jedną z form realizacji zadania ustawowego ARR dotyczącego promocji polskiej żywności jest organizacja udziału polskich przedsiębiorców w zagranicznych imprezach targowych. W celu optymalizacji tego typu działań ARR wykorzystuje efekt synergii uzyskiwany poprzez kojarzenie specyficznych działań ARR z kierunkowymi działaniami Ministerstwa Gospodarki (wykorzystywanie funduszy z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”).  Efekt synergii przejawia się m.in. w ułatwieniu dostępu do targów poprzez zapewnienie przestrzeni wystawienniczej oraz częściowy zwrot kosztów kwalifikowanych udziału w danej imprezie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zainteresowanie przedsiębiorców z krajów trzecich możliwością szczegółowego poznania oferty eksportowej polskiej żywności uprzejmie informujemy, że analiza potencjału promocyjnego imprez międzynarodowych organizowanych w okresie I-II kwartału br. wskazała na następujące imprezy targowe jako zasługujące na wsparcie ARR w zakresie udziału polskich podmiotów:

DJAZAGRO w Algierze / Algieria 23 – 26 kwietnia 2012 r.  – Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela firmy ok. 4500 zł za osobę –  termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR – 24 lutego 2012 r. Bliższe informacje:
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1530:targi-rolno-spoywcze-djazagro-w-algierze-23-26-kwietnia-2012-r&catid=136:informacje-dotyczce-wsparcia-wymiany-handlowej&Itemid=560
 
SIAL Canada w Montrealu / Kanada 9-11 maja 2012 r. – Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela firmy ok. 9800 zł za osobę –  termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR – 24 lutego 2012 r. Bliższe informacje:
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1533:sial-canada-w-montrealu-9-11-maja-2012-r&catid=136:informacje-dotyczce-wsparcia-wymiany-handlowej&Itemid=560
 
W przypadku udziału w wyjeździe na targi DJAZAGRO w Algierze lub SIAL Canada w Montrealu jest możliwe dofinansowanie 50 % kwalifikowanych kosztów udziału (maks. 8000 PLN / 1 przedstawiciela firmy).
Należy podkreślić, że ARR uzyskała informacje o wzroście zainteresowania importem żywności polskiej na rynki Danii (i Skandynawii) a także Algierii i Kanady. Wzrost importu zanotowano w 2011r., podczas gdy obecnie Kanada przygotowuje się do zawarcia umowy o wolnym handlu z Unią Europejską.
W przypadku podmiotów, które nie mogą uczestniczyć w targach istnieje również możliwość wysyłki próbek towarów i/lub materiałów reklamowych na polskie stoiska informacyjne organizowane przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (bez konieczności udziału w targach).

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl.