31.01.2011

Akademia „ABC Lidera Ekonomii Społecznej”

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w Akademii „ABC Lidera Ekonomii Społecznej”, która będzie realizowana od marca do maja 2011 roku.

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub powołać przedsiębiorstwo społeczne innego typu (np. spółdzielnię socjalną, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, spółdzielnię pracy). W programie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe z terenu powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, które w momencie zgłoszenia nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w Akademii „ABC Lidera Ekonomii Społecznej”, która będzie realizowana od marca do maja 2011 roku.

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub powołać przedsiębiorstwo społeczne innego typu (np. spółdzielnię socjalną, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, spółdzielnię pracy). W programie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe z terenu powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, które w momencie zgłoszenia nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Dzięki udziałowi w Akademii:

1) dowiesz się w jaki sposób organizacja może stać się przedsiębiorcą społeczny, 2) zastanowisz się nad zasobami swojej organizacji i jej obszarami rozwojowymi pod kątem podjęcia działalności gospodarczej, 3) zobaczysz jak wykorzystać narzędzia marketingowe w trzecim sektorze, 4) dowiesz się jak prowadzić działalność ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) w organizacji pozarządowej, 5) wymienisz pomysły i doświadczenia z innymi organizacjami,

 

Akademia „ABC Ekonomii Społecznej” to zintegrowany program szkoleniowy dostosowany do potrzeb organizacji pozarządowych:

– 5 dni szkoleniowych (każdy po 8 godzin) prowadzonych przez doświadczonych trenerów dobrze znających specyfikę trzeciego sektora,

– konsultacje specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji dotyczące: aspektów prawnych, księgowych, prowadzenia biura organizacji, marketingu, zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.

 

Udział w programie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają catering (obiad, przerwy kawowe) oraz materiały szkoleniowe.

Zainteresowanych udziałem w Akademii prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i nadesłanie go:

1) faxem: (12) 412 15 24

2) e-mailem: mowes.oswiecim@bis-krakow.pl

3) pocztą tradycyjną: Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, 32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego 2011 r.

Drugim etapem rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje na temat Akademii „ABC Lidera Ekonomii Społecznej” dostępne są na stronach www.mowes.pl , www.bis-krakow.pl oraz pod numerem telefonu 33 843 09 71.

Akademia „ABC Ekonomii Społecznej” jest jednym z działań prowadzonych w ramach projektu „Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału!