25.07.2013

Akcja wydawania loginów i haseł dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta NFZ

Logo NFZ

W dniu 8 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2, pokój r 22 I piętro od godz. 10.00 do godz. 15.30, będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, prowadzona akcja wydawania loginów i haseł dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

 

Logo NFZ

W dniu 8 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2, pokój r 22 I piętro od godz. 10.00 do godz. 15.30, będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, prowadzona akcja wydawania loginów i haseł dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

 

Aby taki login i hasło otrzymać należy wypełnić wniosek o dostęp do konta na stronie https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/ (przynieść wydrukowane potwierdzenie jego złożenia) lub wypełnić go przy pracownikach NFZ i zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

ZAPRASZAMY!