20.02.2013

Ankieta dla osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne do wypełnienia ankiety w celu określenia i sklasyfikowania barier architektonicznych ale przede wszystkim indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu. Ponadto główna część ankiety poświęcona jest kwestiom aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kontekście możliwości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej np.: Spółdzielni Socjalnej.

 
Więcej informacji jak i ankietę można pobrać ze strony Urzędu Miasta. Po lewej stronie znajdujemy zakładkę „Niepełnosprawni”, odnośnik „Ankieta”.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne do wypełnienia ankiety w celu określenia i sklasyfikowania barier architektonicznych ale przede wszystkim indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu. Ponadto główna część ankiety poświęcona jest kwestiom aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kontekście możliwości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej np.: Spółdzielni Socjalnej.

 
Więcej informacji jak i ankietę można pobrać ze strony Urzędu Miasta. Po lewej stronie znajdujemy zakładkę „Niepełnosprawni”, odnośnik „Ankieta”.