16.09.2014

Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim

Do 31 października 2014 r. mieszkańcy miasta mogą wyrażać swoje opinie i przekazywać informacje dotyczące aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Ankietę, która jest anonimowa, można wypełnić za pośrednictwem linku zamieszczonego na serwerze NIK http://zapytania.nik.gov.pl/limesurvey/index.php?=survey/index&sid=785322&lang=pl 
Wyniki ankiety wraz z informacją o wyniku kontroli wykorzystania obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim będą upublicznione przez NIK.

Do 31 października 2014 r. mieszkańcy miasta mogą wyrażać swoje opinie i przekazywać informacje dotyczące aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Ankietę, która jest anonimowa, można wypełnić za pośrednictwem linku zamieszczonego na serwerze NIK http://zapytania.nik.gov.pl/limesurvey/index.php?=survey/index&sid=785322&lang=pl 
Wyniki ankiety wraz z informacją o wyniku kontroli wykorzystania obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim będą upublicznione przez NIK.

Zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ankiety. Zawarte w niej informacje zostaną wykorzystane do planowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta.