31.07.2014

Ankieta w sprawie oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń w mieście Oświęcim

Uprzejmie informujemy, że Miasto przystąpiło do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Oświęcim.
Wykonawcą Programu został Pan Piotr Stańczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECOVIDI z Krakowa, ul. Jana Pawła II 150.
W celu oszacowania ilość starych i nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta przeprowadzona zostanie inwentaryzacja źródeł niskiej emisji.
W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która stanowić będzie podstawę do określenia stanu jakości powietrza w naszym Mieście. Ankiety są dostępne w Urzędzie Miasta Oświęcim:
– na dzienniku podawczym pok. 1,
– w Wydziale Gospodarki Miejskiej p. II, pok. 23,
– w siedzibach Rad Osiedli.
Ankiety po wypełnieniu będą mogły być złożone w ww. miejscach w terminie do dnia 30 września 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że Miasto przystąpiło do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Oświęcim.
Wykonawcą Programu został Pan Piotr Stańczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECOVIDI z Krakowa, ul. Jana Pawła II 150.
W celu oszacowania ilość starych i nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta przeprowadzona zostanie inwentaryzacja źródeł niskiej emisji.
W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która stanowić będzie podstawę do określenia stanu jakości powietrza w naszym Mieście. Ankiety są dostępne w Urzędzie Miasta Oświęcim:
– na dzienniku podawczym pok. 1,
– w Wydziale Gospodarki Miejskiej p. II, pok. 23,
– w siedzibach Rad Osiedli.
Ankiety po wypełnieniu będą mogły być złożone w ww. miejscach w terminie do dnia 30 września 2014 r.