26.05.2014

Ankieterzy zapytają mieszkańców o komunikację miejską

Informujemy mieszkańców, że od 26 maja do 5 czerwca 2014 r. w Oświęcimiu prowadzone są badania preferencji w zakresie komunikacji miejskiej, realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji. Na zlecenie Urzędu Miasta Zespół Doradców Ekonomicznych TOR z Warszawy zbierze opinie mieszkańców, dotyczące funkcjonowania linii autobusowych oraz związane z tym propozycje i oczekiwania. Obok Oświęcimia badaniami są objęte Brzeszcze, gmina Oświęcim, Chełmek, Libiąż i sołectwo Gromiec. 

Informujemy mieszkańców, że od 26 maja do 5 czerwca 2014 r. w Oświęcimiu prowadzone są badania preferencji w zakresie komunikacji miejskiej, realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji. Na zlecenie Urzędu Miasta Zespół Doradców Ekonomicznych TOR z Warszawy zbierze opinie mieszkańców, dotyczące funkcjonowania linii autobusowych oraz związane z tym propozycje i oczekiwania. Obok Oświęcimia badaniami są objęte Brzeszcze, gmina Oświęcim, Chełmek, Libiąż i sołectwo Gromiec. 

Ankieterzy będą zbierać dane na przystankach oraz w przedsiębiorstwach działających w miejscu objętym badaniem.

Prosimy mieszkańców miasta o życzliwość i udział w badaniu. Odpowiedzi są chronione tajemnicą badawczą, zaś wszystkie kwestionariusze, zgodnie z międzynarodowymi standardami są anonimowe.