07.03.2018

Apel do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o jak najszybsze rozpoczęcie prac usuwających luki w zapisach ustaw dotyczących samorządu minnego

APEL
Do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz    Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
O jak najszybsze rozpoczęcie prac usuwających luki w zapisach ustaw dotyczących samorządu gminnego

 

Prezydentem Miasta Oświęcim na obecną kadencję został wybrany Jacek Grosser. Nagła, poważna choroba Prezydenta Elekta sprawiła, że nie był on w stanie złożyć ślubowania i objąć urzędu. Jego stan zdrowia  nie pozwala określić czy i kiedy będzie on zdolny do złożenia prezydenckiego ślubowania.
Aktualnie władza wykonawcza w Oświęcimiu spoczywa w rękach byłego prezydenta, obecnie nie posiadającego społecznego mandatu do jej sprawowania.  
Zaistniałej w Oświęcimiu sytuacji nie przewidują akty prawne określające ustrój samorządu gminnego.  Nie mówią one bowiem czy zapisy odnoszące się do urzędującego prezydenta miasta mogą być stosowane do prezydenta  elekta.  Nie określają czasu, w którym prezydent elekt musi złożyć ślubowanie. W konsekwencji takiego stanu prawnego sytuacja w Oświęcimiu może trwać jeszcze długo. Z formalnego punktu widzenia może się ciągnąć przez całą kadencję.
Apelujemy do Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej oraz Posłanek i Posłów – członków Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o jak najszybsze rozpoczęcie prac legislacyjnych nad stosownymi ustawami, które uwzględnią wszystkie wnioski płynące z tego, co wydarzyło się w Oświęcimiu.  Pozwoli to ustrzec samorządy gminne przed sytuacją, w jakiej znaleźli się obecnie mieszkańcy Oświęcimia.   Załącznik Wielkość
Apel 2 38.96 KB