05.10.2016

“Archipelag Skarbów”. Jak osiągnąć szczęście? Warsztaty dla gimnazjalistów

 Urząd Miasta zorganizował kolejne warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Oświęcimscy gimnazjaliści biorą udział w projekcie pn. „Archipelag Skarbów”, który został przygotowany jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Ponad 400 uczniów klas drugich i trzecich uczy się, jak unikać alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii, przypadkowych kontaktów seksualnych. Trenerzy z Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri pokazują młodym ludziom, jakim potencjałem dysponują i jak należy go dobrze wykorzystać we własnym życiu, by być szczęśliwym. Wczoraj zajęcia w Oświęcimskim Centrum Kultury mieli uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2. Pozostałe szkoły skorzystają z nich w kolejnych dniach. – Mamy pomóc młodemu człowiekowi w byciu szczęśliwym w swoim życiu, czyli przeprowadzić go przez pewien niełatwy, burzliwy czas młodości – mówi Marcin Mądry trener projektu "Archipelag Skarbów".

 Urząd Miasta zorganizował kolejne warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Oświęcimscy gimnazjaliści biorą udział w projekcie pn. „Archipelag Skarbów”, który został przygotowany jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Ponad 400 uczniów klas drugich i trzecich uczy się, jak unikać alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii, przypadkowych kontaktów seksualnych. Trenerzy z Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri pokazują młodym ludziom, jakim potencjałem dysponują i jak należy go dobrze wykorzystać we własnym życiu, by być szczęśliwym. Wczoraj zajęcia w Oświęcimskim Centrum Kultury mieli uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2. Pozostałe szkoły skorzystają z nich w kolejnych dniach. – Mamy pomóc młodemu człowiekowi w byciu szczęśliwym w swoim życiu, czyli przeprowadzić go przez pewien niełatwy, burzliwy czas młodości – mówi Marcin Mądry trener projektu "Archipelag Skarbów".

– Skupiamy się na treściach i przykładach życia własnego. Zarażamy pozytywem, nie strachem, młodzież dobrze wie, czego ma nie robić. My staramy się pokazać młodym ludziom, jak poradzić sobie z emocjami, sytuacjami, które ich spotykają, wykorzystać siły, którymi dysponują tak, by nie niszczyły im życia tylko pomagały osiągnąć szczęście – wyjaśnia.
 Projektem objęci są również nauczyciele i rodzice dla których przygotowano odrębne spotkania. „Archipelag Skarbów” został sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Przeciwdziałania Narkomanii.