21.08.2012

Architekci zaplanują zagospodarowanie ul. Bulwary

Po dawnej bazie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bulwary nie ma już ani śladu. W ostatnich tygodniach wyburzone zostały budynki, gdzie przez lata garażowały samochody i inny sprzęt oczyszczania miasta. Nie ma też sąsiadującego z bazą ZUK budynku oraz zabudowań starych szaletów. Wolną przestrzeń w atrakcyjnym miejscu na plantach miasto chce zagospodarować. – Dla tego terenu ogłosiliśmy wspólnie z krakowskim oddziałem SARP konkurs architektoniczny. Zgłosiło się 74 potencjalnych pomysłodawców – informuje Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia. – Pozwoli nam to określić, jakie funkcje będzie spełniać to miejsce – dodaje.

Po dawnej bazie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bulwary nie ma już ani śladu. W ostatnich tygodniach wyburzone zostały budynki, gdzie przez lata garażowały samochody i inny sprzęt oczyszczania miasta. Nie ma też sąsiadującego z bazą ZUK budynku oraz zabudowań starych szaletów. Wolną przestrzeń w atrakcyjnym miejscu na plantach miasto chce zagospodarować. – Dla tego terenu ogłosiliśmy wspólnie z krakowskim oddziałem SARP konkurs architektoniczny. Zgłosiło się 74 potencjalnych pomysłodawców – informuje Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia. – Pozwoli nam to określić, jakie funkcje będzie spełniać to miejsce – dodaje.

 Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze Starego Miasta, której realizacja pozwoli na podniesienie jakości przestrzeni publicznej, podkreślając szczególny kontekst kulturowy. W ten sposób możliwe będzie uzyskanie wszechstronnego i szerokiego spektrum spojrzenia na przestrzeń tego fragmentu miasta, a wnioski, które zostaną sformułowane będą podstawą wytycznych dla przyszłego planu miejscowego, co pozwoli uniknąć niekontrolowanych i przypadkowych działań inwestycyjnych.
Uporządkowanie tej części Oświęcimia daje początek szerszej wizji rozwoju centrum miasta i stworzenia sieci przestrzeni publicznych.
Architekci mają czas na przygotowanie koncepcji do 24 września tego roku. Komisja konkursowa oceni prace i przyzna trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia honorowe. Najlepsze koncepcje będzie można zobaczyć na specjalnej prezentacji w Galerii Książki.