29.11.2012

Asfaltowy wał ułatwi przejazd służbom technicznym

Blisko dwukilometrowy odcinek wału wzdłuż Soły – od mostu Piastowskiego do strefy ujęcia wody w pobliżu skrzyżowania ul. Legionów i ul St. Leszczyńskiej ma nową nawierzchnię asfaltową. Teraz znacznie poprawią się warunki dojazdu służb ratunkowych podczas prowadzenia akcji powodziowej i przeglądów technicznych. 

Miasto wsparło to przedsięwzięcie, będące w gestii Małopolskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, kwotą ponad 160 tys. 

Blisko dwukilometrowy odcinek wału wzdłuż Soły – od mostu Piastowskiego do strefy ujęcia wody w pobliżu skrzyżowania ul. Legionów i ul St. Leszczyńskiej ma nową nawierzchnię asfaltową. Teraz znacznie poprawią się warunki dojazdu służb ratunkowych podczas prowadzenia akcji powodziowej i przeglądów technicznych. 

Miasto wsparło to przedsięwzięcie, będące w gestii Małopolskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, kwotą ponad 160 tys.