22.02.2021

Aukcja – na sprzedaż samochód służbowy Toyota Avensis Prestige

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Oświęcim

I. Przedmiotem zbycia jest:

Samochód osobowy marki Toyota Avensis Prestige, typ nadwozia sedan, kolor czarny metalik, rok produkcji 2007 r, pojemność 2231 cm3, moc 150 KM, przebieg ok. 370400 km, paliwo olej napędowy. Badania techniczne ważne do lipca 2021 r.

          Cena wywoławcza 12.000 zł

II. Oferty pisemne należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32- 600 Oświęcim lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta, przy ul. Zaborska 2, do dnia 03 marca 2021 r. do godz. 1400 w zaklejonej kopercie z napisem „aukcja na samochód Toyota Avensis”. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data wpływu do Urzędu.

III. W razie kiedy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę przeprowadzona zostanie dodatkowo licytacja ustna w dniu 04 marca 2021 r. o godz. 1100. O konieczności przeprowadzenia licytacji oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

IV. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca, który w oznaczonym terminie nie wpłaci ceny nabycia traci swoje uprawnienia wynikające z przybicia.

V. Samochód przeznaczony do sprzedaży będzie można obejrzeć w dniach 23 lutego do 02 marca 2021 r., po uprzednim skontaktowaniu się z kierownikiem Referatu Administracyjnego tel. 33/8429407.