18.01.2016

Badania Statystyczne – Rolnicze oraz Ankietowe

Główny Urząd Statystyczny przeprowadza badania statystyczne – przy pomocy ankieterów i teleankieterów. W przypadku Badań rolniczych, można wypełnić formularz internetowy dostępny na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl
Więcej informacji można znaleźć w załącznikach

Główny Urząd Statystyczny przeprowadza badania statystyczne – przy pomocy ankieterów i teleankieterów. W przypadku Badań rolniczych, można wypełnić formularz internetowy dostępny na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl
Więcej informacji można znaleźć w załącznikach