05.11.2021

BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI PRZEPROWADZONEGO SPISU POWSZECHNEGO

Od 12 do 24 listopada w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie kontrolne mające na celu oszacowanie błędu pokrycia i ocenę jakości danych pozyskanych w niedawno zakończonym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Umożliwi ono udoskonalenie metodologii przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych. Badanie zostanie przeprowadzone na losowo wybranej próbie 100 tys. mieszkań spisanych w NSP 2021. Wywiady w województwie małopolskim przeprowadzą wyłącznie pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ich tożsamość będzie można potwierdzić na stronie spisu lub na infolinii pod numerem 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).
Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy (na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.), a pozyskane w nim dane podlegają ochronie prawnej i są objęte tajemnicą statystyczną.

Plaktat informujący o kontrolnym spisie