23.11.2011

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza  na bezpłatne  konsultacje (warsztaty komputerowe) dla mikroprzedsiębiorców odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Szkolenie odbędzie się 28 listopada 2011 r. od godz. 10 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza  na bezpłatne  konsultacje (warsztaty komputerowe) dla mikroprzedsiębiorców odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Szkolenie odbędzie się 28 listopada 2011 r. od godz. 10 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu.

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców. Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Nie przegap swojej szansy! Zgłoś się na szkolenie! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

Zapisy na szkolenie:

Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
tel. 12 376 91 91 lub 12 376 91 94,  e – mail: szkolenia@mcp.malopolska.pl
Dla uczestników szkolenia został przewidziany poczęstunek oraz materiały informacyjno-promocyjne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.