13.03.2013

Bezpłatne szkolenie z dostępu do informacji publicznej

Fundacja Stańczyka i Centrum Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu zaprasza na szkolenie pt. "Prawo dostępu do informacji publicznej – prawo do wiedzy”, które odbędzie się w dniu 23 marca br. (sobota) w godz. 9.30 – 16.30 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu.

Na szkolenie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkie inne zainteresowane osoby z województwa małopolskiego, a szczególnie z terenu powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego.
 

Fundacja Stańczyka i Centrum Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu zaprasza na szkolenie pt. "Prawo dostępu do informacji publicznej – prawo do wiedzy”, które odbędzie się w dniu 23 marca br. (sobota) w godz. 9.30 – 16.30 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu.

Na szkolenie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkie inne zainteresowane osoby z województwa małopolskiego, a szczególnie z terenu powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego.
 

Program szkoleń przygotowany został m.in. na podstawie wyników przeprowadzonego w pierwszej połowie ub.r. monitoringu dostępu do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin woj. małopolskiego oraz doświadczeń Fundacji Stańczyka, jako organizacji prowadzącej od kilku lat doradztwo dla obywateli i NGO w tym zakresie.

Zachęcamy do uczestnictwa zarówno osoby, które nie mają dużego doświadczenia w temacie dostępu do informacji, jak i osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę nt. dostępu do informacji publicznej. Nasze podejście zawsze dotyczy perspektywy obywatela a nie administracji.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

czym jest informacja publiczna?
jakie ma ona znaczenie dla życia każdego i każdej z nas?
kto musi ją udostępniać?
jakie są ograniczenia w udostępnianiu informacji?
kto może wnioskować o informację?
jakie obowiązują w tej kwestii procedury (na bazie ustawy o dostępie do informacji publicznej)?
jak przygotowywać wnioski o dostęp do informacji publicznej?

Szkolenie jest bezpłatne, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek i zwrot kosztów podróży dla osób dojeżdżających na szkolenie spoza Oświęcimia. Uczestnicy szkoleń otrzymają też certyfikaty ukończenia szkolenia.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: www.stanczyk.org.pl/szkolenie-dostep-do-informacji-publicznej-oswiecim-23-3-2013
Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń upływa w dn. 19 marca. Każda przyjęta osoba otrzyma mailowe potwierdzenie udziału, wraz z dokładną informacją o miejscu szkolenia; potwierdzenia zostaną wysłane po zakończeniu naboru, w dn. 20 marca br.

Program szkolenia znajduje się w załączeniu.