15.02.2012

Bezpłatne usługi innowacyjne dla przedsiębiorstw

W imieniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy. Usługi te realizowane są przez Izbę w ramach projektu 5.2 PO Innowacyjna Gospodarka. Zamierzeniem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności mikro, średnich i małych przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

W imieniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy. Usługi te realizowane są przez Izbę w ramach projektu 5.2 PO Innowacyjna Gospodarka. Zamierzeniem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności mikro, średnich i małych przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia działalności firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku. Więcej informacji o projekcie na www.iph.krakow.pl.

Firmy zainteresowane bliższymi informacjami dotyczącymi ww usług zachęcamy do kontaktu z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Osoba do kontaktu: Małgorzata Deka, tel. 12 428 92 62.