04.03.2014

Bioreaktory i nowa komora ze środków unijnych

 

Na składowisku odpadów komunalnych prowadzone są nowe inwestycje. Budowane będą kolejne dwa bioreaktory wraz z infrastrukturą na funkcjonującej od dwóch lat kompostowni odpadów biologicznie rozkładalnych oraz nowa komora na składowisku. Spółka zakupi też nowy sprzęt. Składowisko Odpadów Komunalnych pozyskało na to ponad 15 mln zł ze środków europejskich. Całość inwestycji zamknie się kwotą 18 mln zł. Rozbudowa zakończy się pod koniec roku.  Proces sortowania i kompostowania sprawia, że na składowisko trafia mniejsza ilość odpadów. 

 

Na składowisku odpadów komunalnych prowadzone są nowe inwestycje. Budowane będą kolejne dwa bioreaktory wraz z infrastrukturą na funkcjonującej od dwóch lat kompostowni odpadów biologicznie rozkładalnych oraz nowa komora na składowisku. Spółka zakupi też nowy sprzęt. Składowisko Odpadów Komunalnych pozyskało na to ponad 15 mln zł ze środków europejskich. Całość inwestycji zamknie się kwotą 18 mln zł. Rozbudowa zakończy się pod koniec roku.  Proces sortowania i kompostowania sprawia, że na składowisko trafia mniejsza ilość odpadów. 

To bardzo ważna inwestycja. Proces kompostowania umożliwia przetwarzanie różnorodnych odpadów pochodzenia organicznego takich jak: odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni i przydomowych ogrodów, selektywnie zbierane odpady kuchenne, frakcja zawierająca odpady biodegradowalne wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych w sortowni.

Istniejąca już sortownia i rozbudowana o kolejne bioreaktory kompostownia znacznie ograniczą ilość odpadów przeznaczanych do składowania. Z odpadów kierowanych dotychczas do składowania odzyskuje się surowce wtórne, które kierowane są do sprzedaży. To głównie makulatura, szkło, różnorodne tworzywa (butelki PET, folie, opakowania spożywcze i po chemii gospodarczej), opakowania wielomateriałowe po mleku i sokach owocowych oraz złom. Odpady ulegające biodegradacji trafiają do kompostowni.

Składowisko odpadów komunalnych jest spółką miasta.