06.02.2015

Budowa obwodnicy Oświęcimia staje się faktem

Wybrano już wykonawcę budowy północnej obwodnicy Oświęcimia. Wczoraj w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę z wykonawcą. W spotkaniu wzięli również udział: Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia, Andrzej Saternus burmistrz Chełmka i Zbigniew Starzec starosta oświęcimski. Umowa jest kolejnym etapem działań związanych z powstaniem obwodnicy Oświęcimia. W czerwcu 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która ostatecznie określiła warunki realizacji projektu. Już we wrześniu ogłoszony został przetarg nieograniczony w systemie „zaprojektuj i buduj”. Wystartowało w nim 11 wykonawców, a najatrakcyjniejszą ofertę – czyli ponad 95,5 mln zł – zaproponowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.

Wybrano już wykonawcę budowy północnej obwodnicy Oświęcimia. Wczoraj w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę z wykonawcą. W spotkaniu wzięli również udział: Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia, Andrzej Saternus burmistrz Chełmka i Zbigniew Starzec starosta oświęcimski. Umowa jest kolejnym etapem działań związanych z powstaniem obwodnicy Oświęcimia. W czerwcu 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która ostatecznie określiła warunki realizacji projektu. Już we wrześniu ogłoszony został przetarg nieograniczony w systemie „zaprojektuj i buduj”. Wystartowało w nim 11 wykonawców, a najatrakcyjniejszą ofertę – czyli ponad 95,5 mln zł – zaproponowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.

-To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych, jakie realizuje Województwo Małopolskie. Ułatwi połączenie m. in. z Krakowem, miejscowościami sąsiadującymi ze stolicą Małopolski oraz aglomeracją górnośląską poprzez autostradę A4. – powiedział marszałek Marek Sowa. – Będzie to też kolejny impuls do rozwoju Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu, gdzie działa m. in. firma Synthos. Na inwestycji zyskają nie tylko mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, ale też turyści, którzy przyjeżdżają do Oświęcimia, by odwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau. – Decyzja środowiskowa jest prawomocna i nikt nie zgłaszał negatywnych uwag. Projekt ma pełne przyzwolenie społeczne – podkreślała dyrektor ZDW w Krakowie Marta Maj.
Obwodnica Oświęcimia połączy drogę wojewódzką nr 933 a drogą krajową nr 44. W ramach inwestycji powstanie: pięciokilometrowy odcinek drogi, chodnik oraz ścieżka rowerowa o długości ok. trzech kilometrów, most na Wiśle wraz z wiaduktem kolejowym oraz pięci rond ( w tym trzy w Oświęcimiu). – Projekt będzie realizowany przez trzy lata, a jego całkowita wartość to ponad 120 mln zł. – przypomniał marszałek województwa Marek Sowa. Kwota ta obejmuje koszty robót budowlanych, odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowaną trasę oraz pozostałe koszty związane z zarządzeniem i promocją projektu. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 85 proc. wartości zadania.

Obwodnica miasta Oświęcim jest elementem szerszego projektu pn. Droga Współpracy Regionalnej. Docelowo przewiduje się wykonanie trasy tranzytowej łączącej miejscowości Oświęcim – Chełmek – A4 (węzeł Jeleń) – Jaworzno. Obwodnica miasta Oświęcimia jest pierwszym realizowanym fragmentem przedsięwzięcia.