12.02.2015

Budżet na 2015 rok zapewnia zrównoważony rozwój miasta

Pod koniec stycznia Rada Miasta uchwaliła najważniejszy dokument, od którego zależy funkcjonowanie miasta. Przyjęto go jednogłośnie. Dochody budżetu wyniosą blisko 151 mln, a wydatki ponad 161 mln zł. Tak skonstruowany budżet zapewnia zrównoważony rozwój miasta, a zadłużenie utrzymuje na bezpiecznym poziomie.- Dochody własne to blisko 73 proc. dochodów ogółem, z czego znaczną część stanowią podatki od podmiotów gospodarczych. Sytuuje to Oświęcim na dobrej pozycji, w stosunku do innych samorządów. Wpływy do budżetu od działających w mieście firm oraz innych zobowiązań finansowych to blisko 38 mln zł – wyjaśniał prezydent.

Pod koniec stycznia Rada Miasta uchwaliła najważniejszy dokument, od którego zależy funkcjonowanie miasta. Przyjęto go jednogłośnie. Dochody budżetu wyniosą blisko 151 mln, a wydatki ponad 161 mln zł. Tak skonstruowany budżet zapewnia zrównoważony rozwój miasta, a zadłużenie utrzymuje na bezpiecznym poziomie.- Dochody własne to blisko 73 proc. dochodów ogółem, z czego znaczną część stanowią podatki od podmiotów gospodarczych. Sytuuje to Oświęcim na dobrej pozycji, w stosunku do innych samorządów. Wpływy do budżetu od działających w mieście firm oraz innych zobowiązań finansowych to blisko 38 mln zł – wyjaśniał prezydent.

– Wynika to z dużego zaangażowania gospodarczego w mieście. Dzisiaj ponad trzydzieści proc. terenu jest wykorzystana pod działalność różnych firm. Jest ich ponad cztery tysiące trzysta – dodał.

Jak podkreślał prezydent wszystkie zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta mają swoje zabezpieczenie w budżecie miasta. Podobnie jak w minionych latach, również i w tym nie zabraknie pieniędzy na nowe inwestycje. – W tym roku zainwestujemy 31 mln zł w przedsięwzięcia poprawiające infrastrukturę miejską – mówił. – Rozpoczynamy przebudowę krytej pływalni, stawiamy też na poprawę komunikacji w mieście budując rondo przy ul. Kamieniec, a także modernizując wiele dróg w mieście. Powstanie też nowy budynek wielorodzinny w Monowicach, a także dokończymy Miejską Strefę Gospodarczą Nowe Dwory – wymieniał Janusz Chwierut.
Kwotą ponad 1,6 mln zł dofinansowane zostaną przebudowy dróg powiatowych: ul. Pilata i Olszewskiego, ul. Dąbrowskiego i ul. Wyzwolenia. Jako formę wsparcia dla województwa małopolskiego na budowę obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW 933 w Bobrku do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu zaplanowano ponad 366 tys. zł. Jest też ponad 77 tys. zł na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a dla Rad Osiedli 300 tys. zł na najważniejsze, drobne przedsięwzięcia w bezpośrednim otoczeniu.
Wydatki budżetu:
– oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – to ponad 45 mln zł, co stanowi ponad 28 proc. wydatków budżetu ogółem,

– transport i łączność – ponad 21,6 mln zł, co stanowi ponad 13 proc. wydatków budżetu ogółem,

– pomoc społeczna – ponad 19,7 mln zł, co stanowi ponad 12 proc. wydatków budżetu ogółem,

– ochrona zdrowia – 1,3 mln zł, co stanowi około 1 proc. wydatków budżetu ogółem,

– gospodarka mieszkaniowa – blisko 14 mln zł, co stanowi ponad 8 proc. wydatków budżetu ogółem,

– administracja publiczna – ponad 12, 8 mln zł, to około 8 proc. wydatków budżetu ogółem,

– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – blisko 1,6 mln zł co stanowi około 1 proc. wydatków budżetu ogółem,

– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 12 mln zł, co stanowi ponad 7 proc. wydatków budżetu ogółem,

– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 7 mln zł, co stanowi ponad 4 proc. wydatków budżetu ogółem,

– kultura fizyczna – ponad 20 mln zł, co stanowi około 12 proc. wydatków budżetu ogółem,

Do najważniejszych zaplanowanych zadań w ramach wydatków majątkowych należą:
– rozbudowa i przebudowa krytej pływalni w Oświęcimiu – 13 mln zł,
– budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” – 1,6 mln zł,
– Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stara Droga – 1,64 mln zł,
– przebudowa ul. Chrobrego – 900 tys. zł,
przebudowa ul. Polnej – 820 tys. zł,
przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z ulicą Kamieniec na rondo – 2, 5 mln zł,
przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę – kwota 1,8 mln zł,
prace konserwatorskie podziemnych reliktów dawnego ratusza na płycie Rynku Głównego – 220 tys. zł.
W budżecie zabezpieczono też pieniądze na mniejsze inwestycje jak: remonty chodników na osiedlach i wymianę altan śmietnikowych.