29.03.2012

Bulwary dla mieszkańców i turystów

W najbliższych dniach miasto ogłosi przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej fragmentu Starego Miasta, ograniczonego ulicami Berka Joselewicza i Zamkową.Podmiot wyłoniony w przetargu, posiadający odpowiednie doświadczenie, przeprowadzi procedurę konkursową w okresie 3 miesięcy. 

Zwycięska koncepcja określi założenia urbanistyczno – architektoniczne dla tej części miasta.

W najbliższych dniach miasto ogłosi przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej fragmentu Starego Miasta, ograniczonego ulicami Berka Joselewicza i Zamkową.Podmiot wyłoniony w przetargu, posiadający odpowiednie doświadczenie, przeprowadzi procedurę konkursową w okresie 3 miesięcy. 

Zwycięska koncepcja określi założenia urbanistyczno – architektoniczne dla tej części miasta.

Jest to konieczne przedsięwzięcie, zwłaszcza w kontekście ubiegłorocznych decyzji władz miasta, związanych z wyburzeniem bazy po Zakładzie Usług Komunalnych. Koncepcja wyloniona w drodze konkursu będzie przedmiotem dyskusji i oceny publicznej.

 

 – Chcemy uniknąć dyskusji, które miały miejsce przy modernizacji płyty rynku. Postanowiliśmy uwzględnić  oczekiwania mieszkańców miasta – powiedział Janusz Chwierut, pełniący obowiązki prezydenta Oświęcimia.  

– Na postawie najlepszych koncepcji i dyskusji publicznej, doprowadzimy do takiego zagospodarowania tej przestrzeni, które w aspekcie turystycznym, będzie najlepsze dla miasta – dodał Janusz Chwierut.

  -Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na rozbiórkę bazy ZUK – informuje Andrzej Bojarski zastępca prezydenta. Szpecące tę cześć miasta zabudowania powinny zniknąć w połowie roku.

 

Na wyburzenie obiektów zaplanowano w budżecie miasta 250 tys. zł. Rozbiórka będzie też uwzględniała budynek, znajdujący się w sąsiedztwie bazy ZUK.