12.12.2013

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej zaprasza do udziału w projekcie

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej zaprasza firmy i osoby fizyczne do udziału w projekcie "Nowe Możliwości". Projekt kierowany jest do osób fizycznych zamieszkujących w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim i wadowickim oraz do podmiotów mających siedzibę na tereniech tych powiatów. W ramach projektu będą organizowane szkolenia, doradztwo, staże, praktyki, a także pośrednictwo pracy. Dotacja bezzwrotna, jaką można uzyskać na rozpoczęcie działalności to 40 000 zł. Szczegóły znajdują się w informacji poniżej.

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej zaprasza firmy i osoby fizyczne do udziału w projekcie "Nowe Możliwości". Projekt kierowany jest do osób fizycznych zamieszkujących w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim i wadowickim oraz do podmiotów mających siedzibę na tereniech tych powiatów. W ramach projektu będą organizowane szkolenia, doradztwo, staże, praktyki, a także pośrednictwo pracy. Dotacja bezzwrotna, jaką można uzyskać na rozpoczęcie działalności to 40 000 zł. Szczegóły znajdują się w informacji poniżej.