22.09.2011

Ćwiczenia PSP

Komenda Powiatowa Pańtwowej Straży Pożarnej informuje, że w dniach 26 i 27 września odbędą się wojewódzkie ćwiczenia sprawdzające zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy Firmy Sytnhos Dwory. 

26 września prowadzone będą ćwiczenia dowódczo- sztabowe w budynku Zakładowej Służby Ratowniczej Sytnhos Dwory w godzinach 9-12.
27 września ćwiczenia taktyczno-bojowe rozpoczną się o 9 a zakończą o 15. Ta część działań operacyjnych odbywać się będzie zarówno na terenie firmy Synthos jaki i w mieście w okolicach m.in. żwirowni.

Komenda Powiatowa Pańtwowej Straży Pożarnej informuje, że w dniach 26 i 27 września odbędą się wojewódzkie ćwiczenia sprawdzające zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy Firmy Sytnhos Dwory. 

26 września prowadzone będą ćwiczenia dowódczo- sztabowe w budynku Zakładowej Służby Ratowniczej Sytnhos Dwory w godzinach 9-12.
27 września ćwiczenia taktyczno-bojowe rozpoczną się o 9 a zakończą o 15. Ta część działań operacyjnych odbywać się będzie zarówno na terenie firmy Synthos jaki i w mieście w okolicach m.in. żwirowni.