27.10.2021

Cykl szkoleń dla zainteresowanych utworzeniem organizacji pozarządowej

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych serdecznie zaprasza aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną. Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń. Zachęcamy do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach.

Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do 31.10.2021. Organizatorzy zalecają szybsze zapisy na wszystkie szkolenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przystąpienie do projektu MOWES2. Przytępienie do projektu będzie wiązać się z uzupełnieniem dokumentacji rekrutacyjnej. Po zgłoszeniu się na interesujące Państwa szkolenia, zostaną do Państwa wysłane odpowiednie formularze. Więcej informacji o projekcie, regulamin i wzory dokumentów znajdą Państwo pod linkiem: https://bis-krakow.pl/projekt/mowes-mz-2019-2022/

Dodatkowo dla tych z Państwa, którzy zgłoszą się na co najmniej 3 szkolenia przewidziane są pakiety edukacyjne, które zostaną zakupione dla Państwa NGO. Pakiety będą dobierane indywidualnie na podstawie Państwa wyborów i potrzeb NGO. Na pakiety składać się będą materiały edukacyjne, książki i publikacje o wartości do 60 złotych.

Dla organizacji, których przedstawiciele wezmą udział w całym cyklu szkoleniowym przewidziana jest nagroda w wysokości 1000 złotych na realizację małego projektu w obszarze działań Organizacji. Poniżej znajduje się informacja o szkoleniach oraz linki do rejestracji.

Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po zgłoszeniu, każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania.

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się przez uzupełnienie formularzy (linki pod opisami szkoleń).

Harmonogram szkoleń:

1) NGO – dlaczego warto? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?– 4.11.2021 godz. 17.00-20.00 – Olga Glińska

Rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, obszary działań
Różnice pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem
Różnice pomiędzy Stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym
Inne formy: spółdzielnia socjalna i sp. z o.o. non profit
Kto może założyć organizację?
Jakie zasoby i jakie kompetencje są potrzebne, żeby założyć organizację?
Skąd organizacje mogą otrzymać pomoc i jak mogą zdobywać niezbędne informacje?
Jak sfinansować działania organizacji?
Jak stworzyć sobie miejsce pracy w organizacji?

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSyNTf_HcDxUHoW4iEXG0GAFfsQ4v7VUomulB4xAOJriCSDg/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 31.10.21. Liczba miejsc jest ograniczona

2) Planowanie strategiczne w organizacji – wprowadzenie – 10.11.2021 godz. 17.00 – 20.00 Ewa Chromniak

Integracja – ja i planowanie?
Po co planujemy? Korzyści/szanse/trudności /bariery
Analiza problemów/potencjałów/szans/zagrożeń jako punkt wyjścia do planowania (praca na 1-2 narzędziach typu analiza SWOT, drzewo problemów, czy analiza interesariuszy)
Misja organizacji
Podsumowanie i zakończenie

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8n_HNbptQIz_jPDpibxx0H94maXzsDuHY2oXDmSwAi0hNTA/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 5.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona

3) Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej – 18.11.2021 godz. 17.00-20.00 Joanna Czarnik

Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu, zmiany w statucie
Rola władz w organizacjach pozarządowych
Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania
Zasady reprezentacji NGO i zawierania umów m.in. z członkami zarządów
Dokumentowanie prac zarządu i innych władz NGO

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT3eX-g2o-KY4B9PRp9TEHi2bhUMXWKHU0y6Mi2NICPENbSw/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 12.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona

4) Źródła finansowania NGO – 25.11.2021 godz. 17.00-20.00 Kasia Wychowaniec

Działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza różnice
Granty i dotacje
Darowizny i sponsoring
Inne możliwości ( zbiórki, croudfunding)

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_bF7u0iCIFs88TzHfjXZIQ9z8QGyioRDo56ApOeZ7nB3VNQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 20.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona

5) Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 1. Merytoryka projektu 2.12.2021 godz. 17.00-20.00 Olga Glińska

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – czyli jak napisać wniosek projektowy, który ułatwi realizację projektu
Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia
Prowadzenie dokumentacji projektu od strony merytorycznej
Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJABL9leFeOdh2HTMBMTMLJ97YwR8Kohx4Glflioc79ZlPQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 26.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona

6) Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 2. Finanse projektu 9.12.2021 godz. 17.00-20.00 Joanna Czarnik

Budżet projektu – jak go przygotować i z nim pracować?
Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów.
Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia w zakresie finansów
Przydatne narzędzia do monitoringu i dokumentowania finansów projektu
Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeloTxOzrF4D-zTrtoRIbTzYKPXjxRWBPeO9ejxVW916ifq0Q/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 3.12.21. Liczba miejsc jest ograniczona

7) Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 3. Ludzie w projekcie 16.12.2022 godz. 17.00-20.00 Joanna Czarnik

Ludzie w projekcie – role formalne i możliwe formy współpracy
Zasady zawierania umów z członkami zespołu projektowego
Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i atmosfery.
Komunikacja z zespołem projektowym – praktyczne rozwiązania i wskazówki.
Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8FnCEarGfZAHu-CBThmtAfG7-KVr1aOKuhH3QD71lmjijLQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 11.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona

8) Księgowość i zarządzanie finansami NGO – 5.01.2022 godz. 17.00 – 20.00 Małgorzata Klewska

1)Opodatkowanie CIT i VAT w NGO – na co zwrócić uwagę

2)Uproszczona księgowość, a pełne księgi – warunki

3)Procedury wewnętrzne:
o Czym jest polityka rachunkowości
o Sprawny obieg dokumentów
o Zatrudnianie i rozliczanie pracowników/współpracowników w NGO
o Współpraca zarządu z księgowością
o Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w organizacji
o Sprawozdawczość finansowa i podatki

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoua2eKqobAfXzWedokHw46S3HSeMrYhEqKuXlLj3WGC8Z_g/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 17.12.21. Liczba miejsc jest ograniczona