23.06.2017

Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”, realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., które odbędzie się 28.06.2017 r. o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu. Podczas spotkania zostaną omówione kryteria rekrutacji do projektu oraz zasady przyznawania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22700,00 zł.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze Małopolski Zachodniej, które pozostają bez pracy, w wieku 30 lat i więcej, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Więcej informacji: www.czasnabiznes.eu.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”, realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., które odbędzie się 28.06.2017 r. o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu. Podczas spotkania zostaną omówione kryteria rekrutacji do projektu oraz zasady przyznawania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22700,00 zł.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze Małopolski Zachodniej, które pozostają bez pracy, w wieku 30 lat i więcej, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Więcej informacji: www.czasnabiznes.eu.