19.08.2016

Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej", w ramach którego przyznawane są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej", w ramach którego przyznawane są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie jednego z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne), w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

 

Więcej informacji na stronie: www.czasnabiznes.eu