17.08.2012

Czekają płatne staże i praca

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła rekrutację do nowo rozpoczętych działań w ramach projektu „Wiedza, praktyka, kadry-klucz do sukcesu w biznesie”. STAŻE PRACOWNIKóW PRZEDSIĘBIORSTW W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH ORAZ TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z SEKTORA MŚP. Staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych skierowane są do: pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP;

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła rekrutację do nowo rozpoczętych działań w ramach projektu „Wiedza, praktyka, kadry-klucz do sukcesu w biznesie”. STAŻE PRACOWNIKóW PRZEDSIĘBIORSTW W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH ORAZ TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z SEKTORA MŚP. Staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych skierowane są do: pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP;

jednostek naukowych z siedzibą w Małopolsce;
najbliższe staże rozpoczną się 1 listopada 2012 roku;
dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 20 września 2012 roku;
przewidujemy 20 staży na okres do 3 miesięcy;
pracownicy z przedsiębiorstw za każdy miesiąc otrzymają 3500zł;

TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU
W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z SEKTORA MŚP DLA:

wysoko wykwalifikowanego personelu;
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Małopolsce;
najbliższe zatrudnienia rozpoczną się 1 października 2012 roku;
personel podczas zatrudnienia otrzymuje 5000zł za każdy miesiąc;
dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 28 sierpnia 2012 roku;
przewidujemy 20 zatrudnień na okres do 8 miesięcy.
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Szczegóły na stronie:http://www.marr.pl/wipkadry/