07.10.2013

Debata „Starzejące się społeczeństwo Europy i Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej”

Problem starzejącego się społeczeństwa jest sporym wyzwaniem dla Polski i całej Unii Europejskiej. Czy reakcja na kryzys demograficzny jest wystarczająca? Jak zmienić priorytety polityki społecznej, by właściwie reagować na problem? Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy debaty pt. „Starzejące się społeczeństwo Europy i Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej”. Spotkanie odbędzie się 14 października w Auli św. Wawrzyńca w Miejskiej Bibliotece Publicznej GALERIA KSIĄŻKI. Początek o godz. 10.00. Debata jest otwarta dla publiczności.

 

 

 
fot. http://www.instytutlukasiewicza.pl/

Problem starzejącego się społeczeństwa jest sporym wyzwaniem dla Polski i całej Unii Europejskiej. Czy reakcja na kryzys demograficzny jest wystarczająca? Jak zmienić priorytety polityki społecznej, by właściwie reagować na problem? Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy debaty pt. „Starzejące się społeczeństwo Europy i Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej”. Spotkanie odbędzie się 14 października w Auli św. Wawrzyńca w Miejskiej Bibliotece Publicznej GALERIA KSIĄŻKI. Początek o godz. 10.00. Debata jest otwarta dla publiczności.

 

 

 
fot. http://www.instytutlukasiewicza.pl/

 
Uczestnikami debaty będą przedstawiciele życia publicznego i politycznego ziemi oświęcimskiej. Swoją obecność zapowiedzieli posłowie na Sejm RP Joanna Bobowska i Tadeusz Arkit, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Bogusław Mąsior oraz radny Województwa Małopolskiego Zdzisław Filip. W charakterze eksperta wystąpi dr Artur Fabiś, dyrektor Instytutu Pedagogiki PWSZ w Oświęcimiu, gerontolog społeczny.
 
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Jaka Unia” – próba bilansu obecności Polski i Polaków w Unii Europejskiej w przeddzień dziesiątej rocznicy polskiej akcesji, realizowanego przez Fundację Instytut Łukasiewicza. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach realizacji zadania „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”.
 
Owocem debaty będzie audycja radiowa z udziałem uczestników dyskusji, która zostanie udostępniona lokalnym rozgłośniom. Powstanie także książka, w której znajdą się zapisy dyskusji. 
 
Partnerem przy realizacji przedsięwzięcia jest Miasto Oświęcim
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w debacie.