18.05.2016

Decyzja nr 894/OS/2016 Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach

Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

zatwierdza Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu na odcinku Skoczów-Komorowice-Oświęcim DN 500, MOP 8.4MPa

Dalszy ciąg decyzji, wraz z pełnym uzasadnieniem, można znaleźć w załączniku.

Załącznik

Decyzja Nr 894 Os 2016