09.01.2017

Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym