14.05.2014

Deklaracje VAT w formie elektornicznej bez użycia podpisu elektronicznego

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu informuje, że od 1 października 2012 r. osoby fizyczne mogą również składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu następujące deklaracje podatkowe: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, PCC-3.
Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych podatnik powinien posiadać dostęp do INTERNETU i
przygotować takie dane jak: PESEL, NIP (jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.
 

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu informuje, że od 1 października 2012 r. osoby fizyczne mogą również składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu następujące deklaracje podatkowe: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, PCC-3.
Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych podatnik powinien posiadać dostęp do INTERNETU i
przygotować takie dane jak: PESEL, NIP (jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.
 

VAT, PCC przez internet w pięciu krokach:
1.należy wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl pobrać i zainstalować z zakładki „Do pobrania” aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
2.wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklarcje Desktop lub pobrać formularz ze strony www.e-deklaracje.gov.pl zakładka Formularze, a następnie wypełnić,
3.podpisać wypełniony formularz wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje,
4.wysłać dokument,
5.pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy a Państwa deklaracje zostaną przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętać jednak należy, że gwarancje bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony  www.e-deklaracje.gov.pl

Informacji w powyższym zakresie udzielą pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu nr kontaktowy: 33 846 64 42.