18.01.2012

Demontaże literatury nowy projekt w Galerii Książki

Demontaże literatury to nowy projekt realizowany wspólnie z Katedrą Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzy kwadranse i nie dłużej będą trwały rozmowy o literaturze.

Wybitni badacze literatury, pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, będą w sposób niekonwencjonalny prezentować swoje ulubione lektury.  
Inauguracyjny wykład, 19 stycznia o godz. 12,  pt. „Trwała postać rzeczy. O poezji Czesława Miłosza” wygłosi prof. Krzysztof Zajas.  

Demontaże literatury to nowy projekt realizowany wspólnie z Katedrą Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzy kwadranse i nie dłużej będą trwały rozmowy o literaturze.

Wybitni badacze literatury, pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, będą w sposób niekonwencjonalny prezentować swoje ulubione lektury.  
Inauguracyjny wykład, 19 stycznia o godz. 12,  pt. „Trwała postać rzeczy. O poezji Czesława Miłosza” wygłosi prof. Krzysztof Zajas.  

Ideą przewodnią comiesięcznych spotkań jest spojrzenie na teksty literackie z nowych perspektyw, zainteresowanie słuchaczy możliwościami interpretacyjnymi utworów, wskazanie tropów, jakimi może podążać czytelnicza wyobraźnia. Wykładowcy będą się starali pokazać, że literatura – zarówno współczesna, jak i dawniejsza – zawiera w sobie niewyczerpane pokłady intelektualnej przygody i że sens dzieła nie jest dany raz na zawsze, lecz nieustannie stwarza się i zmienia zależnie od tego, kto czyta i po co czyta. Nie ma kryzysu literatury, może być jedynie kryzys wyobraźni.

Z literaturą, nietypowo, mieszkańcy miasta będą mogli spotykać się raz w miesiącu. Po styczniowych rozmowach o poezji Czesława Miłosza już w lutym książnica zaprasza na spotkanie z prof. Jarosławem Fazanem, który prowokacyjne zatytułował swój  wykład: „Kundel, hiena, mieszaniec. Podróże ojczyźniane Andrzeja Stasiuka”.

Patronat nad projektem objął prof. dr hab. Jacek Popiel, Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynatorem naukowym jest prof. Krzysztof Zajas, który reprezentuje Wydział Polonistyki, Centrum Studiów Humanistycznych, Katedrę Międzynarodowych Studiów Polonistycznych UJ.