20.11.2012

Demontaże literatury. Tym razem o koncepcji przypadku w twórczości Stanisława Lema


21 listopada br. o godzinie 18.00 zapraszamy do Galerii Książki na kolejne spotkanie w ramach Demontaży Literatury. Tym razem proponujemy wykład profesora Jerzego Jarzębskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyka i historyka literatury, wybitnego znawcy twórczości Stanisława Lema, Witolda Gombrowicza, Bronona Schulza, a także zagadnień współczesnej prozy. 
Przez trzy kwadranse profesor Jarzębski będzie mówił o koncepcji przypadku u Lema, która  pojawia się w wielu jego powieściach, a wprost wyłożona w "Głosie Pana", wydaje się stanowić przede wszystkim opozycję wobec filozofii marksistowskiej i jej naukowemu determinizmowi.


21 listopada br. o godzinie 18.00 zapraszamy do Galerii Książki na kolejne spotkanie w ramach Demontaży Literatury. Tym razem proponujemy wykład profesora Jerzego Jarzębskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyka i historyka literatury, wybitnego znawcy twórczości Stanisława Lema, Witolda Gombrowicza, Bronona Schulza, a także zagadnień współczesnej prozy. 
Przez trzy kwadranse profesor Jarzębski będzie mówił o koncepcji przypadku u Lema, która  pojawia się w wielu jego powieściach, a wprost wyłożona w "Głosie Pana", wydaje się stanowić przede wszystkim opozycję wobec filozofii marksistowskiej i jej naukowemu determinizmowi.

 Z innej perspektywy jest jednak także podważeniem idei Boga doskonałego i wszechmocnego, przeciw któremu świadczy suma zła dziejącego się w świecie. Bóg nie może być wszechmocny, musi być luka pomiędzy stworzeniem i Stwórcą, i w tej luce, w tym prześwicie działa przypadek. On też umożliwia ewolucyjne wyobrażenie życia, w którym ewolucji podlega biologia, historia, społeczeństwo, a także etyka i religia – wyjaśnia prof. Jerzy Jarzębski.

Przypomnijmy, że prof. Jarzębski jest redaktorem serii Dzieła zebrane Stanisława Lema, Pisma zebrane Witolda Gombrowicza (wspólnie z Włodzimierzem Boleckim i Zdzisławem Łapińskim) oraz Lektur polonistycznych: literatura współczesna i Lektury polonistyczne: dwudziestolecie (z Ryszardem Nyczem). Jest autorem serii Lekcja Literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1985). Członek jury Nagrody literackiej Nike (2001-2003) oraz Nagrody Fundacji im. Kościelskich (od 1993).

Demontaże literatury to projekt realizowany przez Galerię Książki w Oświęcimiu wspólnie z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzy kwadranse i nie dłużej będą trwać rozmowy o literaturze. Ideą przewodnią comiesięcznych spotkań jest spojrzenie na teksty literackie z nowych perspektyw, zainteresowanie słuchaczy możliwościami interpretacyjnymi utworów, wskazanie tropów, jakimi może podążać czytelnicza wyobraźnia – zachęca prof. Krzysztof Zajas koordynator naukowy projektu.