24.03.2011

Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr. 71 poz.734 z późn. zm.) mieszkańcy Oświęcimia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego pod warunkiem, że spełniają określone wymogi.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr. 71 poz.734 z późn. zm.) mieszkańcy Oświęcimia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego pod warunkiem, że spełniają określone wymogi.

1.Posiadają tytuł prawny do lokalu,
2.nie posiadają, ale oczekują na przydzielenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego,  
3.średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 proc. najniższej emerytury tj. obecnie 1592,89 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tj. 910,22 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
4.normatywna powierzchnia lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
35 m kw.  dla 1 osoby
40 m kw.   dla 2 osób
45 m kw.  dla 3 osób
55 m kw    dla 4 osób
65 m kw.  dla 5 osób
70 m kw dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię o 5 m kw.
Ustawa dopuszcza przekroczenie powierzchni normatywnej do 30 proc.
Zaległości czynszowe nie stanowią przeszkody w ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy, a uzyskany wyrok orzekający eksmisję z uprawnieniem do lokalu socjalnego może być podstawą złożenia wniosku o przyznanie dodatku.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać:
w  Wydziale  Mienia Komunalnego Referat Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta ul. Bema 11 pokój  2,
w Urzędzie Miasta  ul. Zaborska 2 – dziennik podawczy pokój nr.1,
w Wydziale Mienia Komunalnego Referat Gospodarki Lokalowej  Urzędu Miasta ul. Jagiełły 23 pokój 14 w godz. pracy Urzędu od 7.30 do 15.30, we wtorki od  8.00 do 18.00
oraz na stronie internetowej UM – www.um.oswiecim.pl  zakładka „Jak załatwić sprawę”- sprawy mieszkaniowe.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

w Urzędzie Miasta – Wydział  Mienia Komunalnego Referat Gospodarki Lokalowej ul. Bema 11   pokój  2, w godz. pracy Urzędu od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.
telefon 33/ 842-29-26