26.06.2014

Dodatkowe autobusy na LFO 2014

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje,że w związku z organizowanym Life Festivalem Oświęcim 2014 w dniach 27 i 28 czerwca 2014 r. uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów
MZK Oświęcim:
27.06.2014 r. o godz. 23.30

Z przystanku stacja BP:

Linia Nr 27 do Jawiszowic kółka
Linia Nr 32 do Chełmka przez Bobrek kościół, Libiąż rondo powrót
z Chełmka przez Gorzów
Linia 1 łączona dodatkowo z linią 43 do Stawów Monowskich o godz. 23.04
z przystanku stacja BP

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje,że w związku z organizowanym Life Festivalem Oświęcim 2014 w dniach 27 i 28 czerwca 2014 r. uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów
MZK Oświęcim:
27.06.2014 r. o godz. 23.30

Z przystanku stacja BP:

Linia Nr 27 do Jawiszowic kółka
Linia Nr 32 do Chełmka przez Bobrek kościół, Libiąż rondo powrót
z Chełmka przez Gorzów
Linia 1 łączona dodatkowo z linią 43 do Stawów Monowskich o godz. 23.04
z przystanku stacja BP

28.06.2014 r. o godz. 23.00

Z przystanku stacja BP:
Linia Nr 27 do Jawiszowic kółka
Linia Nr 32 do Chełmka przez Bobrek kościół, Libiąż rondo powrót
z Chełmka przez Gorzów
Linia 1 łączona dodatkowo z linią 43 do Stawów Monowskich o godz. 23.04
z przystanku stacja BP
Informujemy ponadto, że w/w godzinach funkcjonowała będzie regularna
komunikacja.
Odjazdy z przystanku stacja BP:

23.29 linia 28 w kierunku Zasola pętli przez Brzeszcze
23.30 linia 16/18 w kierunku Łaz i Poręby przez dworzec PKP
23.38 linia 1 przedłużona do Dworów pętli